Se dig själv med gästens ögon

Du som väljer att jobba med Swedish Welcome vill göra skillnad. Du vill uppfylla – eller till och med överträffa – gästens förväntningar på ett hållbart sätt. Swedish Welcome bygger på att en professionell gäst, rådgivaren, tittar på verksamheten ur ett utifrånperspektiv. Du får en konkret handlingsplan som lyfter verksamhetens styrkor, men även utvecklingsområden med ett antal förbättringsförslag så att din verksamhet kan bli precis så bra som den vill bli.

Mätbarhet, medvetenhet och motivation.

 

Du som deltar i Swedish Welcome får:

  • En komplett nulägesanalys av verksamheten för att stärka ditt erbjudande
  • Återkoppling om verksamhetens styrkor för att bygga vidare och boosta medarbetarna i det som redan är bra
  • Ett antal råd och tips för att ytterligare utveckla och förbättra din verksamhet
  • Inspiration genom goda exempel från andra verksamheter och organisationer inom besöksnäringen
  • Allt sammanfattat i en rådgivarrapport med möjlighet att involvera medarbetare och ledning i förbättringsarbetet
  • Strukturerad koppling till hållbarhetsarbetet och Agenda 2030
  • Möjlighet att konkret mäta verksamhetens utveckling i samband med uppföljning
  • Möjligheter till samverkan, inspiration och kunskapsutbyte med andra deltagare inom Swedish Welcome

 

”Stort tack för rapporten, ett mycket bra verktyg för vår kvalitetsutveckling. Vi har nu höjt oss för tredje året i följd, jättekul med extern, objektiv utvärdering av Bohus fästning.

Pether Ribbefors, Affärsutvecklare och projektledare, Bohus fästning

 

Vill du veta mer? Läs om metoden, samt kontakta din region för ytterligare information och anmälan till Swedish Welcome.