Swedish Welcome – en vägledning för företagare och verksamhetsledare

Besöksnäringen karakteriseras av många olika typer av företag och verksamheter där det ofta är viktigt att snabbt se positiva resultat av kvalitets- och hållbarhetsinsatser i form av bättre lönsamhet. Swedish Welcomes praktiska inriktning med rådgivning via auktoriserade rådgivare ger dig möjlighet att direkt utveckla verksamhetens styrkor och snabbt hitta mängder av förbättringsmöjligheter. Metoden innefattar en komplett analys av verksamheten, allt med utgångspunkt i bättre upplevelser för gästen och ökad hållbarhet.

 

Du som deltar i Swedish Welcome erhåller:

  • En helhetsbedömning av verksamheten genom besök av professionella rådgivare.
  • Återkoppling om verksamhetens styrkor och verksamhetsanpassade råd och tips till utveckling och förbättring.
  • Inspiration genom referenser och goda exempel från andra verksamheter i besöksnäringen.
  • En sammanfattande rådgivarrapport för att involvera medarbetare och ledning i förbättringsarbetet.
  • En checklista för att fortsätta arbetet mot full hållbarhet.
  • Möjligheter till samverkan, inspiration och kunskapsutbyte med andra deltagare.
  • Introduktion och material för att själv arbeta med ständiga förbättringar enligt metoden.

Vill du veta mer? Kontakta din region för ytterligare information och anmälan till Swedish Welcome.

 

”Stort tack för rapporten, ett mycket bra verktyg för vår kvalitetsutveckling. Vi har nu höjt oss för tredje året i följd, jättekul med extern, objektiv utvärdering av Bohus fästning.”

Pether Ribbefors, Affärsutvecklare och projektledare, Bohus fästning