Bättre och hållbara gästupplevelser

Verksamheter som jobbar med Swedish Welcome sätter dig som gäst i fokus och vill bidra till en stärkt hållbar besöksnäring. Titta efter Swedish Welcomes logotyp när du bokar eller är på plats. Logotypen kännetecknar verksamheter som är seriösa i sitt arbete och som aktivt jobbar för en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling.

 

Verksamheter i Swedish Welcome erbjuder:

  • ett engagemang att jobba med ständiga förbättringar
  • ett målinriktat arbete att nå full hållbarhet utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer
  • en stark ambition att erbjuda en hög gästnöjdhet

 

Här hittar du alla verksamheter som deltagit i Swedish Welcome.