Tillsammans mot en hållbar besöksnäring!

Genom samarbete och en gemensam syn på hållbara upplevelser stärker vi Sverige som besöksland. Swedish Welcome är en etablerad utvecklingsmetod som har hjälpt över 600 företagare och verksamhetsledare i arbetet mot bättre gästupplevelser och en hållbar utveckling. Vår målsättning är att stärka aktörerna genom att skapa medvetenhet, struktur och ge konkreta råd och tips inom dessa områden.

 

Hållbar utveckling med Swedish Welcome

Företagare och verksamhetsledare som deltar i Swedish Welcome och aktivt arbetar utifrån metoden kan stolta bidra, direkt eller indirekt, till Agenda 2030:s delmål inom alla 17 områden. Det ger en stabil plattform för varje enskild verksamhet i sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som vi tillsammans bidrar att globalt stärka Sverige som ett föregångsland.

Metoden är utvecklad på vetenskaplig grund och synsätt på hållbarhet utifrån Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Hållbarhetsprinciperna hjälper såväl företagare som privatpersoner att ta smarta hållbarhetsval:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk…

  • … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
  • … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
  • … undanträngning med fysiska metoder

Och det finns inga strukturella hinder för människors …

  • … hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet, mening

Företag, verksamheter och regioner som är del av Swedish Welcome utvecklas med andra ord inom ramen för ett system med tydlig helhetssyn på hållbarhet som är väl förankrad i forskning. Vi kan med gott självförtroende berätta vad vi gör och inspirera andra. Kraftfulla verktyg som de Globala Målen, Sveriges Miljömål samt nationella och internationella klimatåtaganden blir då kanaler för att föra ut resultaten av vårt arbete.

Vill du veta mer hur du kan bidra till Agenda 2030? Kontakta oss på info@swedishwelcome.se.  

 

Swedish Welcomes övergripande målsättning

8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism. Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.B – Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism. Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.8 – Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

17.17 – Uppmuntra effektiva partnerskap. Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier