Utveckling på destinationsnivå

Planerar du ett spännande projekt kring hållbar turismutveckling eller vill du hitta inspiration i ditt kontinuerliga arbete med utveckling av bättre och mer hållbara gästupplevelser?

Här berättar Johan Delfalk och Simone Wenzel om deras arbete tillsammans med Swedish Welcome. Ta del av hur Smålands Turism strukturerat jobbar med Swedish Welcome i verksamheternas utveckling av bättre och hållbara gästupplevelser. Fram till 2022 har runt åttio verksamheter deltagit och över hälften av dessa vid fler än ett tillfälle.

Spännande är också det mycket framgångsrika projektet som genomfördes i biosfärområdet Blekinge Arkipelag med fokus på hållbar produktutveckling och där tretton engagerade aktörer tog del av rådgivningen. Längs ner i denna artikel berättar ägarparet Peter från Paddelkompaniet om sitt deltagande.

Smålands Turism

Fotograf: Patrik Svedberg, bild från Smålands Turism

Smålands Turism är en av de regioner som varit med från start i utvecklingen av Swedish Welcome och insåg tidigt att företagen uppskattade modellen med rådgivning som lyfter helheten i företagens utveckling, från värdskap och kvalitet till hållbarhet. Smålands Turism har sedan dess jobbat aktivt med att erbjuda rådgivning via Swedish Welcome till företag inom regionen och fram till 2022 har 78 verksamheter deltagit.

Våra företag uppskattar möjligheten att få en genomlysning av Swedish Welcome och ser ett stort värde i rådgivarrapporten som en checklista med råd som kan bockas av. Många ser även fram emot ett återbesök och blir motiverade av att höja sitt omdöme från föregående besök och rapport.

Johan Delfalk, projektledare på Smålands Turism

Utifrån ett strukturerat arbete har hela 41 av de 78 verksamheterna haft minst ett återbesök. Här visar vi förflyttningen mellan första och andra rapporten. Spännande att se verksamheternas utveckling mellan besöken!

 

Att jobba strukturerat med en metod som vi har gjort med Swedish Welcome har gett oss ett gemensamt och konkret verktyg för utveckling.

Vi har kunnat använda de utmaningar vi har sett i rapporterna för att erbjuda riktade insatser och skapa ännu mer hållbara gästupplevelser. Vi kan följa utvecklingen och hur företagen förändrat sig mellan besöken. Swedish Welcome blir en gemensam måttstock för både oss och näringen.

Johan Delfalk, projektledare på Smålands Turism

Läs mer om Smålands Turism och deras arbete med Swedish Welcome på Smålands Turism.

 

Biosfärområdet Blekinge Arkipelag – Ark56

Bild från Ark56

”Arkipelagrutten Blekinge – hållbara outdoorprodukter utmed leder och vatten i Blekinge” var ett mycket framgångsrikt samverkansprojekt under 2017 – 2019 utmed Blekinges skärgård och som nu lever vidare under varumärket Ark56.  Målsättningen var att tillgängliggöra och sätta biosfärområdet Blekinge Arkipelag på kartan med en tydligare ledstruktur, kommunikation och ett produktutbud av mat, boenden och upplevelser till såväl turister som till invånare.

Rådgivning via Swedish Welcome var en av insatserna som kopplade bra samman med projektets målsättning att dels stärka kvalitetsnivån och produktutbudet, dels stort fokus på att utveckla verksamheterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I samband med projektredovisningen genomfördes en enkätundersökning som visar att de företag som deltog i nätverket hade en positiv utveckling.

De verksamheter som deltog i företagsnätverket och tog del av insatserna i samband med projektet hade en ökad omsättning mellan 2017 – 2019, samt kom i gång med sitt hållbarhetsarbete på ett positivt sätt.

Simone Wenzel, projektledare Ark56

De tretton verksamheter som deltog i rådgivningen via Swedish Welcome var en blandning av framför allt aktivitetsföretag och boenden. Aktörerna var mycket nöjda med rådgivningen och uppskattade det coachande samtalet med konkreta och praktiska tips, men även den rådgivarrapporten som de efter mötet kunde använda som en direkt checklista i sitt förbättringsarbete.

Jag vet att det är några verksamheter som fortfarande, efter snart fem år, frekvent använder rådgivarrapporten i sin verksamhet.

Paddelkompaniet, en av deltagarna i projekt Ark56

En av deltagarna i projektet Ark56 var Paddelkompaniet som drivs av Lena och Lennart Peter. Ägarparet blev direkt intresserade av att delta när rådgivning via Swedish Welcome presenterades i projektet och var snabba med att anmäla sig. Detta visade sig bli en mycket positiv erfarenhet och ägarparet berättar att de fick ut mycket av mötet med Swedish Welcome.

Vi får utvärdering av vår verksamhet även av våra kunder genom den enkät vi skickar ut efter deras upplevelse, men här erbjöds en mycket mer ingående bedömning från en person med stor tidigare erfarenhet från liknande verksamheter

Att få muntlig feedback är extra värdefullt och ger en möjlighet att göra egna anteckningar och samtidigt ställa motfrågor.

Lena och Lennart Peter, Paddelkompaniet

Här några av Paddelkompaniets genomförda förslag utifrån rådgivningen med Swedish Welcome:

  • Vi har utvecklat en fiskekarta på vår hemsida.
  • Vi bestämde oss för att delta i Tripadvisor.
  • Vi har lagt in en länk till Allemansrätten längst ner på samtliga sidor på vår hemsida.
  • Vi har skapat en policy för hållbarhet som vi presenterar på vår hemsida.
  • Vi ändrade en del information i den ansvarsförbindelse som samtliga våra kunder undertecknar när de hämtar ut sin utrustning.
  • Vi har valt att koncentrera transport av bokad utrustning till ett begränsat antal veckodagar och på så sätt minskar vi på antal körning.

Läs mer om Ark 56 och Paddelkompaniet.

Är du intresserad av Swedish Welcome för region- och destinationsutveckling, läs mer under Navigera mot hållbarhet på din destination.