Så mycket bättre

”Så mycket bättre” – så ser vi på vår hållbarhetsresa tillsammans med turismaktörer runt om i Sverige!

Sedan 2014 har Swedish Welcome varit en nationell metod för utveckling av bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Våra auktoriserade rådgivare har under dessa år besökt inte mindre än 584 verksamheter, skrivit 849 rapporter och gett  32 357 förbättringsförslag på vägen. Här visar vi ett axplock av statistiken från dessa besök, men även ett antal goda exempel och framgångar från våra aktörer och regioner.

Swedish Welcome är ett verktyg för utveckling av bättre och hållbara gästupplevelser och hos oss kan alla vara med! Vi har träffat aktörer som driver aktivitetsföretag, besöksmål, evenemang, butiker, restauranger och alla typer av boenden. Du hittar alla deltagande verksamheter här.

Rådgivning via Swedish Welcome bygger på våra auktoriserade rådgivares oanmälda besök och bokade möten. Under dessa två steg görs en objektiv bedömning, samtidigt som verksamhetens styrkor och utvecklingsområden med konkreta förslag på förbättring lyfts fram. Mer information om upplägg i samband med rådgivningen, vad som ingår i respektive aspektgrupp samt hur bedömningsskalan ser ut beskrivs under Hållbara upplevelser – så här går det till.

Gästresan

Gästresan är ett otroligt viktigt område när vi talar om både bättre gästupplevelser och en hållbar utveckling – det är här verksamheterna har möjlighet att påverka och inspirera gästerna till hållbara val. Här kan aktörerna visa på den hållbara svenska livsstilen och vara ett föredöme för både nationella och internationella gäster.

Siffrorna från 849 rapporter visar att det övergripande omdömet för gästresan ligger på en hög nivå – även om vi gärna skulle vilja se att verksamheterna blev något bättre på att berätta vad de gör och dela med sig av goda exempel inom området Gästinformation. Men om vi räknar omdömet Mycket bra (50 till 64 procent) som ett medelvärde ser vi att alla områden ligger inom ramen för detta.

Varje område som bedöms innehåller ett antal aspekter och det kan vara stora skillnader i bedömningen inom en aspektgrupp, men också mellan verksamheter. Det är därför viktigt att ha i åtanke att totalbedömningen på övergripande nivå endast visar en trend.

Hållbar verksamhetsstyrning

Hållbar verksamhetsstyrning handlar i sin tur främst om områdena bakom kulisserna och gås igenom  i samband med det bokade mötet. Vi ser här att de traditionella miljöaspekterna Utrustning och Energi, vatten och avfall, samt Trygghet erhåller höga omdömen vilket antagligen har sin grund i ett redan starkt regelverk. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är det område som övergripande får lägst omdöme med stor potential till utveckling.

Mätbara resultat

Swedish Welcomes huvudsakliga syfte är att genom auktoriserade rådgivare vara ett stöd för företagare och verksamhetsledare i utvecklingen av bättre och mer hållbara gästupplevelser och våra rådgivare har genom åren gett inte mindre än 32 357 förbättringsförslag. Därför är det också extra kul att metoden erbjuder en möjlighet att mäta verksamheternas resultat, vilket kan motivera den enskilde aktören att bli ännu lite bättre mellan rådgivarnas besök. På regional- och destinationsnivå ger det en utmärkt möjlighet att identifiera aktörernas behov och erbjuda riktade insatser, men även för att ta fram och följa upp hållbarhetsindikatorer på övergripande regional nivå.

Vi visar med följande exempel på hur detta kan se ut.

  • Wadköpings hållbarhetsresa med en tydlig mätbar förflyttning inom ett antal områden mellan 2016 och 2020.
  • Smålands Turism som jobbat strukturerat med Swedish Welcome och har hela 41 verksamheter som deltagit i rådgivning vid två tillfällen.

Störst effekt av att mäta utvecklingen får vi framför allt på verksamhets- eller destinationsnivå där det finns en tydlig koppling och kunskap om utfall och vilka åtgärder och insatser som ligger till grund för en positiv förflyttning. På mer övergripande nivå blir det främst en trend som kan utläsas och nedan kan du ta del av de 225 av 584 verksamheter som på nationell nivå erhållit två rådgivningar eller fler. En positiv förflyttning sker inom samtliga områden, men framför allt inom Värdskap, Gästinformation och Tillgänglighet – de två sistnämnda med lägst omdömen i förstagångsrapporterna.

Lågt hängande frukter som vi ofta hittar inom aspektgruppen Gästinformation kan gå snabbt att åtgärda, medan andra områden inom framför allt Hållbar verksamhetsstyrning kan ta längre tid. Det är också viktigt att komma ihåg att även om  det inte alltid direkt sker en mätbar förflyttning skapar rådgivarna genom konkret, både muntlig och skriftlig, återkoppling en ökad medvetenhet hos aktörerna och verkar som katalysatorer med både kort- och långsiktiga förslag.

Swedish Welcome som katalysator

Våra auktoriserade rådgivare möter som sagt hundratals aktörer med ambitionen att tillsammans utveckla bättre och mer hållbara gästupplevelser. Detta är utmärkt tillfälle att sprida information och kunskap om andra metoder och stödinsatser. Vi brukar säga att Swedish Welcome är en katalysator för mer hållbara val!

Vi har också en uttalad värderingsgrund i att ”goda exempel är till för att delas” och aktörer som deltar i Swedish Welcome är alla positiva till att dela med sig och tillsammans stärka Sverige som ett attraktivt och hållbart besöksland.

Är du intresserad av att veta mer om Swedish Welcome? Kontakta oss gärna på info@swedishwelcome.se för att boka in ett möte.