Hållbar statistik med Swedish Welcome

En av Swedish Welcomes stora styrkor är möjligheten att mäta hållbar utveckling mellan åren hos deltagande verksamheter. Att faktiskt kunna mäta en verksamhets utveckling genom ett antal hållbarhetsfaktorer är mycket uppskattat och ger verksamheterna ett incitament att bli ännu lite bättre. Det är också en fantastisk möjlighet för regioner och destinationer att konkret kunna följa upp och visa på resultaten i arbetet med en hållbar destinations- och platsutveckling.

Att jobba strukturerat med en metod som vi har gjort med Swedish Welcome har gett oss ett gemensamt och konkret verktyg för utveckling. Vi har kunnat använda de utmaningar vi har sett i rapporterna för att erbjuda riktade insatser och skapa ännu mer hållbara gästupplevelser. Vi kan följa utvecklingen och hur företagen förändrat sig mellan besöken. Swedish Welcome blir en gemensam måttstock för både oss och näringen.

Johan Delfalk, projektledare på Smålands Turism

 

Analys- och statistikrapport 2014 – 2022

Under våren 2023 har ett gediget arbete genomförts för att sammanställa befintlig statisk och samtidigt presentera några verksamheter, destinationer och regioner för att beskriva styrkan i Swedish Welcome som ett självklart hållbarhetsverktyg för både den enskilda turismaktören och de näringslivsfrämjande organisationerna.

I rapporten och här på webben kan du hämta inspiration från tre av våra fantastiska turismaktörer, Wadköping, Kungsbygget Äventyrspark och Paddelkompaniet, när de berättar om sina hållbarhetsresor. Läsa om Ark56 och Smålands Turism, två exempel på framgångsrika sätt att använda Swedish Welcome på region- och destinationsnivå. Och slutligen få en kort inblick i Swedish Welcomes siffror och dess möjligheter att utveckla och mäta en hållbar turism.

 

Statistiken bygger på:

  • 849 rådgivarbesök

  • 584 deltagande verksamheter

  • 265 återbesök

Rapporten är en sammanfattning mellan åren 2014 till 2022.

Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta styrelsen för en närmare genomgång Swedish Welcomes styrelse.

 

 

Tack vare databasen med dess verksamhetsbaserade data kan vi se hur näringen utvecklas över tid och identifiera områden där vi kan göra riktade insatser för att främja en hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå. Swedish Welcome är det enda nationellt tillgängliga verktyget som på ett så ingående sätt både utvecklar enskilda verksamheter och mäter utvecklingen av besöksnäringens hållbara utveckling.

Henrik Wester, Styrelseordförande Swedish Welcome