Hållbar statistik med Swedish Welcome

Swedish Welcome erbjuder en omfattande statistik som uppdateras varje gång en ny rådgivarrapport publiceras i systemet. Detta ger aktörer på olika nivåer inom besöksnäringen en unik databas som bygger på kvalitets- och hållbarhetsfaktorer, ett utmärkt komplement till traditionell statistik såsom antal gästnätter och ekonomiska variabler.

Vill du veta mer? Kontakta Swedish Welcomes styrelse för information.

 

”Tack vare databasen med dess verksamhetsbaserade data kan vi se hur näringen utvecklas över tid och identifiera områden där vi kan göra riktade insatser för att främja en hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå.”

Henrik Wester, Turismchef på Västmanland Turism – en del av Region Västmanland