Kontakta oss

Det är vi som står bakom Swedish Welcome!

Är du intresserad av att delta i rådgivning, redan har deltagit eller av annan anledning vill ha kontakt med oss, mejla i första hand din regionala kontaktperson för mer information.

För allmänna frågor kring Swedish Welcome, kontakta info@swedishwelcome.se .

Regioner och samarbetspartners som är intresserade av att jobba med Swedish Welcome kontaktar bolagets styrelse:


Vi presenterar styrelsen för Swedish Welcome

Henrik Wester, Styrelseordförande

Henrik är turismchef på Region Västmanland, utbildad innovationsvetare och har utvecklat människor med idéer sedan 2001. Han är även styrelseledamot i Naturturismföretagen och har drivit en enskild firma där han levererade föreläsningar, utbildningar, personlig- och organisations-utveckling samt processledning för personal och ledare inom privat och offentlig verksamhet.

Epost: henrik.wester@regionvastmanland.se

Telefon: +46 21 481 82 54

 


Helene Berg, Styrelseledamot

Helene är VD för Smålands Turism AB och i grunden civilekonom. Helene har arbetat på ledande befattningar inom turism sedan 1994 både inom tur-operatörs ledet, med produktutveckling samt internationell marknadsföring. Tjugofyra års utlandsarbete över hela världen avslutades med 10 år som direktör för de europeiska marknaderna på Visit Sweden. Helene satt även i 10 år med i styrelsen för Svenska Handelskammaren i Tyskland.

Epost: helene.berg@smalandsturism.se

Telefon: +46 72 666 88 20


Kati Ahtee, Styrelseledamot

Kati arbetar som affärsutvecklare på Gotlands Förenade Besöksnäring och är utbildad företagsekonom i sitt hemland Finland. Kati har jobbat inom besöksnäringen på Gotland i olika roller sedan 2005, först på marknad- och försäljningssidan och sedan inom affärs- och verksamhetsledning. Idag driver hon även ett tre-årigt EU-projekt kopplat till den hållbara omställningen av den gotländska besöksnäringen och är även aktiv i olika nationella bransch- och kompetensråd.

Epost: kati@gotlandsbesoksnaring.se

Telefon: +46 73 748 17 09