Swedish Welcome – vi ger svar på dina frågor

Vem kan delta i Swedish Welcome?

I princip kan alla verksamheter inom besöksnäringen delta i Swedish Welcome. Metoden är uppdelad i kategorierna: Upplevelse, Restaurang och Boende. Här kan du se alla deltagande verksamheter representerade utifrån respektive kategori.

 

Hur fungerar rådgivningen?

Rådgivningen börjar med ett oanmält besök. En av våra auktoriserade rådgivare besöker verksamheten och gör en genomlysning utifrån gästens perspektiv. Därefter bokar ni in ett uppföljningsmöte där gästens resa gås igenom, men även områden bakom kulisserna. Du får efter mötet en rådgivarrapport – en handlingsplan som lyfter både verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Mer information om metoden hittar du här.

 

Hur anmäler jag min verksamhet?

Kontakta din region för mer information om anmälan, kostnader och genomförande. Om din region inte finns med bland aktiva medlemmar kan du även kontakta styrelsen för mer information.

 

Vad kostar det?

Regionerna arbetar lite olika gällande kostnaderna för genomförandet av rådgivningen, kontakta din region för aktuell information. Gemensamt är att utläggen i samband med rådgivarens besök, t.ex. entréavgifter, kostnaden för en aktivitet eller övernattning bekostas av verksamheten.

 

Får jag använda loggan i marknadsföring?

Ja. Swedish Welcomes logotyp kännetecknar verksamheter som aktivt jobbar för en bättre gästupplevelse och hållbar utveckling. Du som deltagit i Swedish Welcome och erhållit rådgivning är välkommen att använda logotypen för att visa att din verksamhet är engagerad i en hållbar besöksnäring. Kontakta din rådgivare om du vill ha tillgång till logotypen.

 

Hur fungerar statistiken?

Statistiken som visas på webbplatsen är övergripande data utifrån alla rådgivarrapporter som genereras. Statistiken bygger på bedömningar som görs av våra auktoriserade rådgivare inom tio områden och sammanlagt runt 100 punkter. Här kan du läsa mer om vilka punkter som bedöms för respektive kategori.

 

Vem äger Swedish Welcome?

Swedish Welcome AB ägs av Föreningen Swedish Welcome som är en ideell förening där majoriteten av Sveriges regioner är medlemmar. Läs mer om föreningen här.