Vi svarar på dina frågor

Vem kan delta i Swedish Welcome?

I princip kan alla verksamheter inom besöksnäringen delta i Swedish Welcome. Metoden är uppdelad i kategorierna: Upplevelse, Restaurang och Boende. Här kan du se alla deltagande verksamheter representerade utifrån respektive kategori.

 

Hur fungerar rådgivningen?

Rådgivningen börjar med ett oanmält besök. En av våra auktoriserade rådgivare besöker verksamheten och gör en genomlysning utifrån gästens perspektiv. Därefter bokar ni in ett uppföljningsmöte där gästens resa gås igenom, men även områden bakom kulisserna. Du får efter mötet en rådgivarrapport – en handlingsplan som lyfter både verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Mer information om metoden hittar du här.

 

Hur anmäler jag min verksamhet?

Kontakta din regionala turismorganisation för mer information om anmälan, kostnader och genomförande. Om din region inte finns med bland aktiva medlemsregioner,  mejla till info@swedishwelcome.se så hjälper vi dig.

 

Vad kostar det?

Regionerna arbetar lite olika gällande kostnaderna för genomförandet av rådgivningen, kontakta din region för aktuell information. Gemensamt är att utläggen i samband med rådgivarens besök, t.ex. entréavgifter, kostnaden för en aktivitet eller övernattning bekostas av verksamheten.

 

Får jag använda loggan i marknadsföring?

Ja. Swedish Welcomes logotyp kännetecknar verksamheter som aktivt jobbar för en bättre gästupplevelse och hållbar utveckling. Du som deltagit i Swedish Welcome och erhållit rådgivning är välkommen att använda logotypen för att visa att din verksamhet är engagerad i en hållbar besöksnäring. Kontakta din rådgivare om du vill ha tillgång till logotypen.

 

Hur fungerar statistiken?

I samband med rådgivning bedöms verksamheterna i en skala från ”Åtgärd krävs (0)” till ”Enastående (5)”, vilket ger möjlighet att mäta den enskilda verksamhetens utveckling mellan åren. På övergripande nivå genereras nationell och regional statistik som med fördel kan användas för att mäta och följa upp effektmål inom kvalitet och hållbarhet. Kontakta styrelsen om du vill veta mer om statistik via Swedish Welcome.

 

Vem äger Swedish Welcome?

Swedish Welcome AB ägs av Föreningen Swedish Welcome som är en ideell förening där majoriteten av Sveriges regionala turismorganisationer är medlemmar. Läs mer om föreningen här.