Om Swedish Welcome

Swedish Welcome är en etablerad utvecklingsmetod i kvalitet och hållbar utveckling. Målsättningen är att stärka besöksnäringen i Sverige genom att skapa medvetenhet, struktur och ge konkreta råd och tips i utvecklingen av dessa områden. Det operativa arbetet drivs genom Swedish Welcome AB tillsammans med auktoriserade rådgivare.

Swedish Welcome AB ägs av en ideell förening som består av majoriteten av Sveriges regioner. Föreningens målsättning är:

”Att ge företag och andra organisationer inom den svenska besöksnäringen konkret vägledning för att skapa bättre upplevelser som motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige blir en ledande nation inom turism”.