Hållbara upplevelser – så här går det till

Swedish Welcome erbjuder företagare och verksamhetsledare en komplett nulägesanalys av verksamheten utifrån kvalitet och hållbar utveckling. Detta sker genom ett oanmält besök, ett uppföljande möte och en rådgivarrapport. All rådgivning sker hos verksamheten på plats.

 1. Oanmält besök: Först kommer rådgivaren utan förvarning och fokuserar på gästupplevelsen – allt som är synligt för alla gäster som besöker verksamheten.
 2. Bokat besök: Rådgivaren återvänder och går tillsammans med företagaren eller verksamhetsledaren igenom gästresan, men även områdena ”bakom kulisserna” som inte alltid är synliga för gästen.
 3. Rapport: Några veckor efter det bokade besöket får verksamheten en skriftlig rapport med resultatet av bedömningen, verksamhetens styrkor samt tips.
 4. År 2 och framåt: Arbetet med att bli ännu bättre fortsätter och rådgivaren kommer tillbaka och gläds åt framstegen sedan förra besöket. Efter varje besök levereras en ny rapport och bedömning. På så sätt kan verksamheten fortsätta att leva upp till gästernas förväntningar och arbeta för bättre upplevelser och hållbar utveckling.

Swedish Welcome vänder sig till hela besöksnäringen och är kategoriserad i boenden, restauranger och upplevelser. Se här vilka verksamheter som deltagit i rådgivning via Swedish Welcome.

Rådgivningen utgår från tio områden och lyfter verksamhetens styrkor och utvecklingsområden inom kvalitet och hållbarhet. Gästresan bedöms i en skala från ”Åtgärd krävs (0)” till ”Enastående (5)”, medan områden bakom kulisserna bedöms utifrån uppfylld eller ej uppfylld standard. I rådgivarrapporten sammanfattas helheten inklusive råd och tips som ger verksamheten möjlighet att göra en positiv förflyttning mellan åren.

 

Områden som gås igenom i samband med gästresan:

 • Värdskap – verksamhetens interaktion med gäster; medarbetarnas uppträdande, välkomnande, vänlighet, kunskap och effektivitet. Orientering och översikt, skyltning och hållbara resor för gästernas planering i samband med besöket.
 • Gästinformation – tillgång till, relevans och kvalitet på den information som förmedlas till gäster och potentiella gäster, både före besöket och på plats. Verksamhetens arbete i att förmedla kunskap om platsen, en känsla av sammanhang och inspiration, samt uppmuntran till gäster att delta i arbetet med en hållbar utveckling.
 • Exteriör och interiör – verksamhetens interiör och exteriör utifrån kvalitet och skick på ytskikt, möbler, textil inredning, utrustning och fasta installationer inomhus, samt byggnader, mark, trädgård, parkering och samlingsplatser utomhus.
 • Städning – renhållning, underhåll och tillsyn av detaljer i allmänna utrymmen och enskilda rum. Tvätt- och städmetoder samt gästens involvering i hållbarhetsaspekter. Rengöringsmedel och hygienartiklar. Effektivisering av utrustning.
 • Mat och dryck – livsmedelskvalitet, presentation, säsongsanpassning, lokalproducerat, klimatsmarta alternativ, samt ursprung avseende ekologisk och rättvisemärkt produktion.

 

Områden som gås igenom i samband med uppföljningsmötet:

 • Trygghet – verksamhetens arbete med såväl förebyggande som handhavande och uppföljning av brandskydd, första hjälpen och personsäkerhet.
 • Tillgänglighet – insatser för att på plats ge information till och möta behov hos gäster med nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga, allergi eller överkänslighet.
 • Utrustning – kemikalieutbud inklusive hantering av dessa, energieffektivitet, miljö- och rättvisemärkning och ändamålsenlighet utrustning, samt rutiner för underhåll av denna.
 • Energi, vatten och avfall – verksamhetens arbete med produktion, försörjning, förbrukning och hantering av energi, vatten och avfall, både genom tekniska och beteendemässiga åtgärder.
 • Ledning och styrning – verksamhetens övergripande visioner, mål och uppföljning, verksamhets- och kompetensutveckling, arbetsmiljö, samverkan med andra aktörer och insatser för att stödja och samarbeta med lokalsamhället.

 

Koppling till Agenda 2030

Företagare och verksamhetsledare som deltar i Swedish Welcome och aktivt arbetar utifrån metoden kan stolta bidra, direkt eller indirekt, till Agenda 2030:s delmål inom alla 17 områden. Det ger en stabil grund för varje enskild verksamhet och samtidigt bidrar vi tillsammans med att globalt stärka Sverige som ett föregångsland.