Swedish Welcome – en objektiv vägledning för besöksnäringen

Materialet uppdateras och kommer att publiceras i början av 2020.

Rådgivning via Swedish Welcome utförs av utbildade auktoriserade rådgivare som genomför en objektiv genomlysning av verksamheten utifrån ett hundratal punkter inom tio olika områden. Här nedan kan du ta del av dessa punkter, samt rekommenderade minimikrav som är kopplade till olika kategorier av verksamheter.

  • Upplevelse (aktivitetsföretag, besöksmål, museer m fl)
  • Restaurang
  • Hotell
  • Vandrarhem
  • B&B, pensionat, gästgiveri
  • Självhushåll