Vägledning till hållbara gästupplevelser

Turismaktörer som väljer att jobba med Swedish Welcome vill göra skillnad. De vill uppfylla – eller till och med överträffa – gästens förväntningar på ett hållbart sätt. Swedish Welcome bygger på att en professionell gäst, rådgivaren, tittar på verksamheten ur ett utifrånperspektiv och som stöttar med förbättringsförslag så att verksamheten vet hur den kan bli precis så bra som den vill bli. Mätbarhet, medvetenhet och motivation.

 

Verksamheten blir medveten om sina starka sidor

När rådgivaren dyker upp på plats får verksamheten ett besök av en ”professionell gäst”. En person som har som jobb att uppleva turismverksamheter ur gästens perspektiv. Rådgivaren jobbar strukturerat utifrån en checklista med drygt hundra punkter inom tio olika områden. Allt för att ge en heltäckande bild av verksamheten. Aktörerna får under processen en personlig coach och en helt unik möjlighet att få sin verksamhet genomlyst av kritiska, men vänligt sinnade ögon.

Stort fokus läggs på turismverksamhetens styrkor, vilket är en viktig del av Swedish Welcomes grundfilosofi. Det är ju styrkorna som är orsaken till alla framgångar så här långt, men vardagen gör de flesta hemmablinda. Man ser inte alltid sina egna starka sidor. Det ändrar vi på nu.

 

Upptäck brister innan gästen gör det

Likväl som det finns styrkor som verksamheten inte ser så finns det brister som gästerna ser, men som verksamheten är omedveten om. Swedish Welcome ger aktörerna möjlighet att se sitt företag med nya ögon och tillsammans med sina medarbetare känna stolthet över det man är bra på och få förståelse för brister som man kanske har sett men inte kunnat värdera vikten av.

 

”Rådgivningen och den sammanfattande rapporten har gett oss ett utmärkt material att utgå ifrån i såväl vårt dagliga som strategiska arbete.”

Marie Berglund, Slottschef på Wiks Slott