Metoden

Turismaktörer som väljer att jobba med Swedish Welcome-metoden vill göra skillnad. De vill uppfylla – eller till och med överträffa – gästens förväntningar på ett hållbart sätt. Metoden bygger på att en professionell gäst, rådgivaren, tittar på verksamheten ur ett utifrånperspektiv och som stöttar med förbättringsförslag så att verksamheten vet hur den kan bli precis så bra som den vill bli. Mätbarhet, medvetenhet och motivation.

Verksamheten blir medveten om sina starka sidor

När rådgivaren dyker upp på plats får verksamheten ett besök av en ”professionell gäst”. En person som har som jobb att uppleva turismverksamheter ur gästens perspektiv. Rådgivaren jobbar strukturerat utifrån en checklista med drygt hundra punkter inom tio olika områden. Allt för att ge en heltäckande bild av verksamheten. Aktörerna får under processen en personlig coach och en helt unik möjlighet att få sin verksamhet genomlyst av kritiska, men vänligt sinnade ögon.
Stort fokus läggs på turismverksamhetens styrkor, vilket är en viktig del av metodens grundfilosofi. Det är ju styrkorna som är orsaken till alla framgångar så här långt, men vardagen gör de flesta hemmablinda. Man ser inte alltid sina egna starka sidor. Det ändrar vi på nu.

Upptäck brister innan gästen gör det

Likväl som det finns styrkor som verksamheten inte ser så finns det brister som gästerna ser, men som verksamheten är omedveten om. Metoden ger aktörerna möjlighet att se sitt företag med nya ögon och tillsammans med sina medarbetare känna stolthet över det man är bra på och få förståelse för brister som man kanske har sett men inte kunnat värdera vikten av.

Få inspiration till nästa steg

Nyckeln till framgång finns när verksamheten känner trygghet i sig själv och blivit medveten om sådant som kan förbättras – då är man ofta mottagen för ny inspiration. Rådgivningen innehåller inte bara en analys av verksamhetens styrkor och svagheter utan även ett antal konstruktiva, konkreta förslag på hur verksamheten kan gå vidare. Rådgivaren är ute och besöker ett stort antal turismaktörer varje år, vilket bidrar till en enorm erfarenhetsbank som deltagare i processen får ta del av. Det är med andra ord superkonkreta tips – från att det behövs en papperskorg i något hörn där gästerna blir stående med skräp i händerna till att se över vattenförbrukningen för en mer hållbar och ekonomisk lösning.
Feedback, bekräftelse, inspiration, checklistor och konkreta råd. Det är Swedish Welcome-metodens största styrkor.
Verksamheter som deltar i rådgivning får:

  • En helhetsbedömning av verksamheten genom besök av professionella rådgivare
  • Individuella råd för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling
  • Inspiration genom referenser och exempel
  • En sammanfattande rådgivarrapport för att involvera medarbetare och ledning i förbättringsarbetet
  • Möjligheter till samverkan, inspiration och kunskapsutbyte med andra deltagare
  • Introduktion och material för att själva arbeta med ständiga förbättringar enligt metoden

Är du intresserad av att delta i rådgivning via Swedish Welcome, kontakta regionens rådgivare för mer information.

Kontakta oss