Kvalitet och hållbarhet

Sverige är fantastiskt! Varje år turistar allt fler i vårt avlånga land, inte minst internationella gäster. Svensk turism står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Dessutom anses den ha en av världens största potentialer för tillväxt. Samtidigt sätter planeten ramarna för tillväxten, och vi behöver turista på ett sätt som visar omtanke om människor och natur. Utmaningen är att växa rätt.

Därför har Swedish Welcome skapat en världsunik metod som förenar gästupplevd kvalitet och hållbar utveckling.

Kvalitet

Swedish Welcome-metodens syn på kvalitet utgår från gästen, gästens behov och förväntningar. Det handlar om att uppfylla eller överträffa dem, oavsett vilken nivå förväntningarna befinner sig på. För någon kan tillgänglighet vara viktig. En annan värderar städningen, eller mat och dryck av hög kvalitet med ekologiska råvaror. Därför är idén att varje verksamhet ska kunna bli så bra som de vill bli, utifrån sina förutsättningar och utifrån en medveten syn på sin verksamhet.

Hållbar utveckling

Swedish Welcome-metoden utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där kvalitet och ledningens engagemang i verksamheten är lika viktiga som hållbar användning av resurser. Natur- och kulturmiljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är viktiga resurser för branschen. Att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för nöjda gäster, både idag och i framtiden. Svensk turismnäring bör byggas med långsiktighet och ansvarstagande. Metoden ger verksamheterna en insikt i detta arbete och på hur de kan förstärka sin gästinformation i arbetet att nå ut med sitt engagemang.