Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Swedish Welcome AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Swedish Welcome har även utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst ner på sidan.

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Swedish Welcome. Vi är vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån de nya bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

När och hur sker behandling av personuppgifter?

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) sparas i vårt CRM-system om vi har ett avtal med ett företag. Kontaktuppgifter för fakturering sparas enligt gällande bokföringsregler. Övriga kontaktuppgifter i vårt CRM-system lagras i 5 år innan de raderas.

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) på rådgivare sparas så länge som man jobbar som rådgivare.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Swedish Welcome har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna policy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Swedish Welcome lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag och förordning.

Bild och film

Alla bilder och filmer som publiceras på vår webbplats har ett samtycke.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats används endast webbkakor för att mäta besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Om du inte samtycker kan du stänga av funktionen i din webbläsare.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Rätt att begära information

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Din skriftliga begäran skall skickas till Swedish Welcome, se kontaktuppgifter nedan.

Anser du att personuppgift om dig är felaktig ber vi dig vänligen kontakta Swedish Welcome så att rättelse kan vidtas.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på henrik.wester@swedishwelcome.se.