Bättre och hållbara gästupplevelser

Swedish Welcome är en unik metod riktad till dig som drivs av att utveckla din verksamhet i ännu bättre och hållbara gästupplevelser. Tillsammans med nu över 600 turismaktörer visar vi vägen till en stark hållbar svensk besöksnäring!

 

Stärk ditt erbjudande med Swedish Welcome

Besöksnäringen är ett skyltfönster för den svenska hållbara livsstilen och när allt större krav ställs från gäster och samarbetspartners på hög kvalitet och en tydlig hållbarhetsprofil är det viktigt att ligga i framkant. Swedish Welcome hjälper företagare och verksamhetsledare att hitta strukturen i detta arbete och även kopplingarna till Agenda 2030.

 

Hur går det till?

Rådgivning med Swedish Welcome utgår från varje enskild verksamhet med en komplett nulägesanalys av gästresan och områden bakom kulisserna. Våra professionella rådgivare genomför ett oanmält besök och agerar objektiv gäst i verksamheten för att fånga upp gästperspektivet. Återkoppling av gästresan samt en genomgång av områden bakom kulisserna gås igenom under ett bokat möte och följs upp av en rådgivarrapport. Rådgivarrapporten är en konkret handlingsplan som lyfter styrkor, förbättringsförslag och konkreta tips för att ytterligare stärka verksamheten.

 

”Rådgivningen och den sammanfattande rapporten har gett oss ett utmärkt material att utgå ifrån i både vårt dagliga som strategiska arbete.”

Marie Berglund, Slottschef på Wiks Slott

 

Läs mer om Swedish Welcome, metoden och hur vi tillsammans kan arbeta med Agenda 2030. Prata gärna med några av dina kollegor som aktivt arbetar med Swedish Welcome – de finns runt om i Sverige. Slutligen, kontakta oss på Swedish Welcome om du vill veta mer.