Swedish Welcome

Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Genom rådgivning via auktoriserade rådgivare kan verksamhetsledare identifiera sina verksamheters styrkor och förbättringsområden. Metoden bygger på hundra aspekter inom tio olika områden; värdskap, gästinformation, interiör och exteriör, städning, mat och dryck, tillgänglighet, trygghet, utrustning, ledning och styrning. samt energi, vatten och avfall.

Genom ett oanmält besök och ett bokat möte genomför rådgivaren en konkret nulägesanalys av verksamheten och återkopplar med förslag och tips på hur turismaktören kan stärka upp sitt erbjudande kring en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling. Deltagaren erhåller en sammanfattande rådgivarrapport, samt en introduktion och material för att på egen hand fortsätta arbetet med ständiga förbättringar enligt Swedish Welcome-metoden.

Swedish Welcome logotypen kännetecknar verksamheter som är seriösa i sitt arbete och som jobbar aktivt för en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling.

Följande regioner/organisationer arbetar aktivt med Swedish Welcome-metodiken:

Region Östergötland
Turistrådet Västsverige
Smålands Turism
Destination Småland
Visit Värmland
Region Uppsala
Västmanland Turism
Regionförbundet Kalmar Län
Region Halland
Visit Blekinge
Region Gävleborg