När du väljer Swedish Welcome-certifierat kan du vara säker på att verksamheten uppfyller ett antal minimikrav och är professionellt bedömd utifrån ett hundratal olika aspekter för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Verksamheten besöks varje till vartannat år av rådgivare som kommer som professionella gäster på både oanmälda och bokade besök. Det ger dig som gäst ett verktyg att göra trygga val av boenden och upplevelser, få mer värde för pengarna och bidra till en hållbar utveckling.

Hafsten Resort

Kategori:

Stuga

Stuga är en mindre fristående byggnad som erbjuds för boende med självhushåll. Den hyrs normalt ut under kortare tid till hyresgäster som inte har några förväntningar på personlig service under sin vistelse. Boendet i stuga ger möjlighet till att sova, laga mat, tvätta sig och koppla av.

Samlad bedömning:

GodtagbartBraMycket braUtmärktEnastående

Mycket bra

Godtagbart

En godtagbar nivå med anspråkslöst fokus på gästupplevelse och hållbarhet.

Bra

En bra nivå med gästupplevelse och hållbarhet i beaktning.

Mycket bra

En mycket bra nivå med tydligt fokus på både gästupplevelse och hållbarhet.

Utmärkt

En utmärkt nivå som fokuserar på gästnöjdhet och en stark etisk grundsyn på hållbar utveckling av verksamheten.

Enastående

En enastående nivå som uppfyller och överträffar gästernas förväntningar och som starkt fokuserar på hållbar utveckling på högsta nivå.

Gästvänlighet

Gästvänlighet omfattar verksamhetens interaktion med gäster; medarbetarnas uppträdande, välkomnande, vänlighet, kunskap och effektivitet.

Gästinformation

Gästinformation omfattar tillgång till, relevans och kvalitet på den information som förmedlas till gäster och potentiella gäster, både före besöket och på plats, samt verksamhetens arbete med att ge gäster och potentiella gäster både kunskap om platsen, en känsla av sammanhang och inspiration och uppmuntran att delta i arbetet med att bidra till en hållbar utveckling.

Interiör och exteriör

Interiör och exteriör omfattar kvalitet och skick på ytskikt, möbler, textil inredning, utrustning och fasta installationer inomhus, samt byggnader, mark, trädgård, parkering och samlingsplatser utomhus.

Städning

Städning omfattar verksamhetens renhållning, underhåll och tillsyn av detaljer i allmänna utrymmen och enskilda rum.

Mat och dryck

Mat och dryck omfattar i måltider erbjudna livsmedels kvalitet, presentation, säsongsanpassning och ursprung avseende ekologisk och fairtrade-certifierad produktion.

Tillgänglighet

Tillgänglighet omfattar verksamhetens insatser för att ge information till och möta behov hos gäster med nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga, allergi eller överkänslighet. Tillgänglighet omfattar även transportmöjligheter till och från platsen samt inom närområdet.

Utrustning

Utrustning omfattar kvalitet, energieffektivitet, miljö- och fairtrademärkning och ändamålsenlighet hos verksamhetens utrustning, samt rutiner för underhåll av denna.

Trygghet

Trygghet omfattar verksamhetens arbete med brandskydd, första hjälpen och personsäkerhet.

Energi, vatten och avfall

Energi, vatten och avfall omfattar verksamhetens arbete med produktion, försörjning, förbrukning och hantering av energi, vatten och avfall, både genom tekniska och beteendemässiga åtgärder, samt information och uppmuntran till gäster om att bidra till detta arbete.

Ledarskap och styrning

Ledning och styrning omfattar verksamhetens övergripande visioner, mål och uppföljning, verksamhets- och kompetensutveckling, arbetsmiljö, samverkan med andra aktörer och insatser för stödja och samarbeta med lokalsamhället.
Certifiering

Member page: Embed code for certification header

Member page: Embed code for certification explanation

Hafsten Resort

Kontakt

info@hafsten.se
+46 522 64 41 17

Hemsida

http://www.hafsten.se

Adress

Hafsten 120
45196 Uddevalla