Vår certifiering

Swedish Welcome finns till för att säkerställa trygga val av boenden och upplevelser. Val som lever upp till, eller överträffar de förväntningar gäster har före sitt besök. Vi vill ge alla gäster ett verktyg till att hitta bättre upplevelser, få mer värde för pengarna och bidra till en hållbar utveckling.

Typ av upplevelse eller boende

När man vill hitta ett boende så är kanske det första steget att fundera på vilken typ av boende man vill ha. För att enkelt få veta vad man som gäst kan förvänta sig gör Swedish Welcome en kategorisering. Till exempel så innebär kategorin Gästgiveri att det finns en restaurang som även är öppen för allmänheten. Vi har en lista med minimikrav för varje kategori . Här kan du läsa definitionen på de olika verksamhetskategorier vi arbetar med idag.

Våra verksamhetskategorier +

Upplevelse

En upplevelse är antingen en organiserad aktivitet, en attraktion eller ett återkommande evenemang.

Hotell

Ett hotell erbjuder bemannat boende med tillgång till eget badrum samt reception, bar och restaurang.

Gästgiveri

Ett gästgiveri erbjuder boende i en anläggning med en restaurang- och barverksamhet med fullständiga rättigheter som är öppen för allmänheten. Frukost serveras och gästerna erbjuds personlig service under sin vistelse. Bord kan behöva bokas i förväg, dock utan krav på ett visst antal gäster.

Pensionat

Ett pensionat erbjuder boende i en anläggning som vanligtvis har fem eller fler sovrum. Frukost serveras och gästerna erbjuds personlig service under sin vistelse. Middag kan finnas för de boende. Måltider kan behöva beställas i förväg.

Bed & Breakfast

Ett Bed & Breakfast erbjuder normalt boende i ett privathus som drivs av ägaren. Frukost serveras och gästerna erbjuds personlig service under sin vistelse.

Vandrarhem

Ett vandrarhem erbjuder boende i en anläggning med möjligheter att umgås. Vandrarhem erbjuder boende i egna rum samt i vissa fall, bädd i delat flerbäddsrum. Det finns tillgång till fullt utrustat gästkök, matplats och sällskapsutrymmen. Ofta erbjuds ett valfritt serviceutbud med frukost, bäddning och städning.

Hus

Hus är en fristående byggnad med standard motsvarande permanentboende året runt som erbjuds för boende med självhushåll. Den hyrs ut under kortare tid till hyresgäster som inte har några förväntningar på personlig service under sin vistelse. Boendet i hus ger möjlighet till att sova, laga mat, tvätta sig och koppla av.

Stuga

Stuga är en mindre fristående byggnad som erbjuds för boende med självhushåll. Den hyrs normalt ut under kortare tid till hyresgäster som inte har några förväntningar på personlig service under sin vistelse. Boendet i stuga ger möjlighet till att sova, laga mat, tvätta sig och koppla av.

Lägenhet

Lägenhet är en fristående enhet med standard motsvarande permanentboende året runt som erbjuds för boende med självhushåll. Den ingår normalt i en större byggnad. Den hyrs ut under kortare tid till hyresgäster som inte har några förväntningar på personlig service under sin vistelse. Boendet i lägenhet ger möjlighet till att sova, laga mat, tvätta sig och koppla av.

Vilka områden tittar Swedish Welcome på?

Swedish Welcome-rådgivare besöker verksamheterna, både med oanmälda och bokade besök. De samlar in en mängd information och gör bedömningar av verksamheten från ett hundratal olika aspekter som vi har delat in i 10 olika områden. De områden som vi bedömer +

  • Gästvänlighet
  • Gästinformation
  • Interiör och exteriör
  • Städning
  • Mat och dryck
  • Tillgänglighet
  • Utrustning
  • Trygghet
  • Energi, vatten och avfall
  • Ledning och styrning

Se ett exempel på bedömning av en aspekt + 

För att rådgivarna ska kunna göra enhetliga och objektiva bedömningar har de ett bedömningsunderlag att hålla sig till. Nedanstående exempel är för att användas vid bedömning av kategorin Vandrarhem. För andra kategorier finns det andra anpassade bedömningsunderlag. Område: Interiör och Exteriör Aspekt: Badrum komfort och användbarhet Omfattning: Storlek och rymd. Användbarhet. Inredning och planlösning. Ljudnivå. Grad av avskildhet. Åtgärd krävs: Gemensamma utrymmen delade både av kvinnor och män. Så begränsat utrymme eller opraktisk planlösning att rummet blir svårt att använda. Godtagbart: Tillräckligt stort badrum, men kanske för få platser. Små möjligheter till avskildhet vid klädombyte eller efter dusch. Bra: Ganska bra utrymme totalt sett men ojämnt fördelade. Normalstora duschkabiner och toalettrum. Begränsat omklädningsutrymme. Trångt när många gäster använder badrummet samtidigt. Tvättställen kan vara olämpligt placerade och hindra passage när de används. Mycket bra: Gott om plats, rymliga duschar och omklädningsyta, genomtänkt placering av krokar och annan inredning vilket gör badrummet lätt att använda. Utmärkt: En utmärkt standard överlag som på många anläggningar sannolikt innebär en blandning av några exceptionellt goda badrumslösningar med andra som kan vara mindre eller av något enklare standard. Enastående: Välplanerade badrum av generös storlek. Duschar stora nog att erbjuda ett avskilt torrt utrymme för ombyte enskilt och separat från duschen. Tvättställ monterade så att de är enkla att använda bekvämt också med flera gäster på plats.

Aspekterna vägs sedan samman i en samlad bedömning. Två aspektgrupper har särställning: Gästvänlighet och Städning. Det beror på att gäster i undersökningar säger att dessa två områden måste hålla en tillräckligt hög standard. Därför kan den samlade bedömningen inte bli högre än bedömningen för Gästvänlighet och Städning. Beskrivningar av alla aspekter hittar du här.

Hur bra är boendet eller upplevelsen?

Vid val av en upplevelse eller ett boende som är Swedish Welcome-certifierat kan man som gäst vara säker på att det uppfyller ett antal minimikrav och att verksamheten också arbetar med en gemensam vision och gemensamma kärnvärden och åtaganden. Läs mer om detta under ”Löfte till gäst” Resultatet av bedömningen ger verktyg för att tryggt välja boende och upplevelser som motsvarar behoven eller önskemålen. Verksamheten kan få bedömningen: Godtagbart, Bra, Mycket bra, Utmärkt eller Enastående. Alla bedömningarna har ett positivt värde. Skalan börjar på ”Godtagbart” vilket kanske är vad man är ute efter, en helt ok nivå. Andra gånger söker man en högre grad av komfort, tillgänglighet eller något annat. Det viktigaste är att man vet vad man får och kan hitta en upplevelse som motsvarar de egna förväntningarna. Så här definierar vi resultaten av bedömningen + 

Godtagbart

En godtagbar nivå med anspråkslöst fokus på gästupplevelse och hållbarhet.

Bra

En bra nivå med gästupplevelse och hållbarhet i beaktning.

Mycket bra

En mycket bra nivå med tydligt fokus på både gästupplevelse och hållbarhet.

Utmärkt

En utmärkt nivå som fokuserar på gästnöjdhet och en stark etisk grundsyn på hållbar utveckling av verksamheten.

Enastående

En enastående nivå som uppfyller och överträffar gästernas förväntningar och som starkt fokuserar på hållbar utveckling på högsta nivå.

Rådgivning till våra medlemmar

När rådgivarna besöker våra medlemmar gör de en bedömning av verksamheten för gästen. Bedömningen används också som underlag för att ge en mängd skräddarsydda förslag på hur man kan skapa ännu bättre upplevelser och en hållbar utveckling. Våra medlemmar är intresserade av att utveckla sin verksamhet och nå den bedömningsnivå som de väljer att sträva efter. Läs här om några av våra medlemmar och hur de jobbar med sin egen utveckling.