Swedish Welcome

Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Genom rådgivning via auktoriserade rådgivare kan verksamhetledare identifiera sina verksamheters styrkor och förbättringsområden. Metoden bygger på hundra aspekter inom tio olika områden; värdskap, gästinformation, interiör och exteriör, städning, mat och dryck, tillgänglighet, trygghet, utrustning, ledning och styrning. samt energi, vatten och avfall.

Genom ett oanmält besök och ett bokat möte genomför rådgivaren en konkret nulägesanalys av verksamheten och återkopplar med förslag och tips på hur turismaktören kan stärka upp sitt erbjudande kring en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling. Deltagaren erhåller en sammanfattande rådgivarrapport, samt en introduktion och material för att på egen hand fortsätta arbetet med ständiga förbättringar enligt Swedish Welcome-metoden.

Swedish Welcome logotypen kännetecknar verksamheter som är seriösai sitt arbete och som jobbar aktivt för en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling.

Läs gärna om vilka turismverksamheter som har valt att utveckla sig enligt Swedish Welcome-metoden:

Swedish Welcome deltagare

Turismverksamheter som är intresserad av att delta i rådgivning via Swedish Welcome är välkomna att kontakta regionens rådgivare för mer information.

Under åren 2013 till 2015 var Swedish Welcome ett medlemsföretag som jobbade med certifiering av boende och övriga upplevelser. Idag används metoden som en renodlad utvecklingsmetod, d.v.s. verksamhetsledare får verktyg för att utvecklas på samma sätt som tidigare men erhåller ingen publik certifiering. I nedanstående länk har vi valt att publicera tidigare medlemmar med deras omdömen och kategorier för att göra en övergång under 2016.

Sök medlemmar